AS Bokføring er et regnskapskontor beliggende i Kindsveien 1, 3533 Tyristrand i Ringerike Kommune.
Selskapet ble stiftet 01.01.1984.

As Bokføring er et autorisert regnskapsførerselskap (ARS).

Det er i dag 6 ansatte, hvorav 1 er autorisert regnskapsfører. AS Bokføring er medlem av RN (Regnskap Norge) og er tilsluttet avd. for regnskap og juridisk service hos Norges bondelag.